23.11.10Meme 1: Origen del nom del teu bloc dins Dcapelca.Bloc, http://dcapelca.ebre.cat

Anticànons és una idea que es contradeix amb El Cànon Occidental de Harold Bloom, és en contra de qualsevol cànon establert en literatura.